ALAPÍTVÁNY

alapitvany

Az alapítvány 2002-ben, Paul Kaiser németországi atya alapítótőkéje segítségével jött létre a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Közoktatási Központ támogatására.

Az alapítvány adatai:

Teljes név: Cum Deo Pro Scola Rákócziana Alapítvány
Székhelye: 9300 Csorna, Andrássy u. 27.
Bankszámlaszáma: 11600006-00000000-01922752
Adószáma: 18973358-1-08

Az alapítvány célja:

 • a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda tanulóinak tehetséggondozása, szaktárgyi versenyekre való felkészítésüknek és részvételüknek anyagi és dologi támogatása
 • a tanulmányi munka, sport, illetve kultúra terén kimagasló teljesítményt nyújtó gyermekek jutalmazása, esetlegesen ösztöndíjak odaítélése, adományozása
 • a tanulási és magatartási zavarokkal küzdő gyerekek felzárkóztatásának új, speciális taneszközökkel való segítése
 • az intézmény nemzetközi kapcsolatainak előmozdítása, működtetése, a többnyelvű oktatás lehetőségeinek kiszélesítése
 • az óvodai nevelés és az iskolai tanórai, illetve tanórán kívüli foglalkozások tárgyi feltételeinek javítása
 • az intézményi hagyományőrzés ápolása, nyomtatott kiadványok /iskolaújság, évkönyvek, stb./ megjelenésének támogatása
 • az oktatást, nevelést kiegészítő egyéb rendezvények /képzések, előadások, stb./ szervezésének támogatása
 • hátrányos helyzetű óvodások és iskolások támogatása
 • regionális gyermekrendezvények szervezése és lebonyolítása
 • az intézmény pályázati esélyeinek növelése a pályázati önrészhez történő hozzájárulással

Az Alapítvány Kuratóriuma

Az Alapítvány legfőbb ügydöntő, ügyintéző és képviselő szerve az öttagú Kuratórium, melynek elnöke Völcsey András.

A Kuratórium feladat- és hatásköre, működése:

 • a Kuratórium évente legalább két alkalommal ülésezik
 • a Kuratórium dönt az alapítványi vagyon hasznosításáról, éves bevételek felhasználásáról, az Alapítvány működésével kapcsolatos feladatokról, azok ütemezéséről
 • a Kuratórium feladata az Alapítvány céljára rendelt vagyon leghatékonyabb működtetésének megvalósítása, pénzügyi teendők ellátása, az Alapítvány vagyonának gyarapítása
 • a Kuratórium felügyeli az alapítói vagyont, jogosult felhasználni a mindenkori alapítványi vagyont, a csatlakozók befizetéseit és mindezek hozadékait
 • a Kuratórium tagjai legjobb tudásuk szerint működtetik az alapítványi vagyont és részt vesznek a céloknak megfelelő tevékenység szervezésében

AZ ALAPÍTVÁNY GAZDÁLKODÁSA

Az Alapítvány alapvető bevételi forrásai az egyéni és céges adományok és a személyi jövedelemadó 1%-ának az Alapítvány számára történő felajánlása.
Hálásan fogadjuk egész évben támogatóink adományait, melyet banki átutalással vagy csekken történő befizetéssel juttathatnak el az Alapítvány számlájára.
A támogatóknak köszönhetően az Alapítvány évente hozzájárul az intézmény szépítéséhez, korszerűsítéséhez. Az elmúlt években új bútorzat vásárlásához, korszerű oktatási eszközök beszerzéséhez nyújtottunk támogatást. Jutalomban részesítjük a kiváló eredményt nyújtó és tanulmányi versenyeken kiemelkedően szereplő diákok számára hirdetett pályázat nyerteseit.

Nemes céljaink megvalósításához kérjük személyi jövedelemadója 1%-ával támogassa Ön is Alapítványunk vagyonát!

Adóbevallásában a kedvezményezett számához kérjük, írja az alábbi adószámot!

18973358-1-08

Közzététel 2012.pdf

Közzététel 2013.pdf

Közzététel 2014.pdf