Az óvodapedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége:

Ssz. Név Képesítés Végzettség
1. Baranyai Péterné óvodapedagógus főiskola, szakvizsga
2. Bognárné Papp Helén

óvodai intézményegység vezető

óvodapedagógus, fejlesztő-differenciáló szakpedagógus, szakértő főiskola, szakvizsga
3. Bősze Zoltánné óvodapedagógus, tanító főiskola
4. Csizmazia Lászlóné óvodapedagógus főiskola
5. Kiss Mária óvodapedagógus, gyógytestnevelő főiskola, szakvizsga
6. Kovácsné Borsodi Edit óvodapedagógus, fejlesztő-differenciáló szakpedagógus főiskola, szakvizsga
7. Lakos Judit óvodapedagógus főiskola
8. Nagy Gyöngyi óvodapedagógus, szociálpedagógus főiskola
9. Nagy Katalin Krisztina óvodapedagógus, német nemzetiségi óvodapedagógus főiskola
10. Stanitz Barbara óvodapedagógus főiskola
11. Stiftné Huszár Andrea óvodapedagógus főiskola
12. Szabóné Németh Edina óvodapedagógus főiskola

A nevelő és oktató munkát segítők feladatköre és iskolai végzettsége:

Ssz. Név Képesítés Végzettség
1. Gulyás Tünde dajka főiskola
2. Kovács Gáborné dajka szakmunkásképző
3. Kovács Szilvia Katalin pedagógiai asszisztens érettségi
4. Kovácsné Horváth Henrietta dajka szakmunkásképző
5. Schnellenberger Beáta dajka érettségi
6. Tóthné Tüske Edit dajka érettségi
7. Váginé Vaszari Alíz dajka érettségi
8. Völcseyné Kovács Andrea pedagógiai asszisztens érettségi
9. Vörösné Rédecsi Katalin dajka szakmunkásképző