Az óvodapedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége:

Ssz. Név Képesítés Végzettség
1. Baranyai Péterné óvodapedagógus főiskola, szakvizsga
2. Bella Tamara óvodapedagógus főiskola,
3.

Bognárné Papp Helén

óvodai intézményegység vezető

óvodapedagógus, fejlesztő-differenciáló szakpedagógus, szakértő főiskola, szakvizsga
4. Bősze Zoltánné óvodapedagógus, tanító főiskola
5. Csizmazia Lászlóné óvodapedagógus főiskola
6. Jéger Mária óvodapedagógus főiskola
7. Kiss Mária óvodapedagógus, gyógytestnevelő főiskola, szakvizsga
8. Kovácsné Borsodi Edit óvodapedagógus, fejlesztő-differenciáló szakpedagógus főiskola, szakvizsga
9. Lakos Judit óvodapedagógus főiskola
10. Nagy Gyöngyi óvodapedagógus, szociálpedagógus főiskola
11. Nagy Katalin Krisztina óvodapedagógus, német nemzetiségi óvodapedagógus főiskola
12. Stanitz Barbara óvodapedagógus főiskola
13. Stiftné Huszár Andrea óvodapedagógus főiskola
14. Szabóné Németh Edina óvodapedagógus főiskola

A nevelő és oktató munkát segítők feladatköre és iskolai végzettsége:

Ssz. Név Képesítés Végzettség
1. Albert Réka dajka szakmunkásképző
2. Gulyás Alexandra dajka érettségi
3. Gulyás Noémi dajka érettségi
4. Gulyás Tünde dajka főiskola
5. Kovács Szilvia Katalin pedagógiai asszisztens érettségi
6. Kovácsné Horváth Henrietta dajka szakmunkásképző
7. Schnellenberger Beáta konyhai kisegítő érettségi
8. Tóthné Tüske Edit dajka érettségi
9. Váginé Vaszari Alíz dajka érettségi
10. Völcseyné Kovács Andrea pedagógiai asszisztens érettségi