Az óvó nénik sokféle ízléses játékkal, szép környezetben kedvesen, szeretettel várták és fogadták az óviban első napjaikat eltöltő gyerekeket. Szüleikkel együtt ismerkedhettek az új környezetttel, az új felnőttekkel és leendő óvodás társaikkal. Ez biztonságot jelentett számukra. A szülők távozása után ölbéli játékokkal, vidám rigmusokkal, állathívogatókkal segítettük az érzelmi egymásra találást. A játékszerek rakosgatása, meséskönyvek, leporellók nézegetése szintén feledtette szüleik hiányát. Az óvodához fűződő érzelmi kötődésük folyamata kezdődött el szeptember első napjaiban.