„Szép a Rábaközi Boldogasszony képe,
esdeklőn boruljunk le elébe.”

  1. május 30-án, vasárnap megtelt kisgyermekekkel és szüleikkel a Premontrei templom. Csengő hangjukkal köszöntötték égi édesanyánkat a gyerekek. Bertalan atya kedves szavaival a kegykép előtt az ünnep fontosságáról és megéléséről beszélt nekünk. A gyerekek érdeklődő figyelemmel hallgatták Őt. Hagyományokhoz híven, a kegykép búcsúja napján, a gyermekek családjukkal együtt áldásban részesültek. Köszönjük Fazakas Zoltán Márton apát úrnak, Bertalan atyának, István és János atyának, hogy az áldást kiszolgáltatták. Külön köszönetünket fejezzük ki Bertalan atyának, hogy az idei nevelési évben óvodás gyermekeink lelki fejlődését segítette.