Gyermeknapon 2022. május 29-én, május utolsó vasárnapján a gyermekek családjukkal együtt érkeztek a Premontrei templomba.
Hagyományainkhoz híven, a kegykép búcsúja napján, Bertalan atya fogadta a gyerekeket.
A Szűzanya oltár előtt az atya az ünnep, a szeretet, a segítőkészség fontosságáról beszélt. Interaktív formában kérdéseket tett fel, amire a gyerekek boldogan válaszoltak.
Közös énekléssel, csengő hangjukkal köszöntötték égi édesanyánkat.
Ima elmondása után került sor a családok megáldására.
Köszönjük Bertalan atyának, hogy az áldást kiszolgáltatták és többi atyának a közreműködést.

Külön köszönetünket fejezzük ki Bertalan atyának, hogy az idei nevelési évben óvodás gyermekeink lelki fejlődését segítette.