Az iskola nevelőtestülete:

név osztályfőnök tanított tantárgy
Balicsné Nagy Gabriella 2.a tanító
Böröcz Zsófia 5.b történelem
Bősze Ildikó 5.a magyar, tánc- és dráma
Csikné Kovács Szilvia 2.b tanító
Csordás Eszter 2.c tanító
Giczi Dalma   tanító
Gulyás Zsoltné 3.b tanító
Herman Antal igazgató történelem
Horváthné Bognár Katalin   rajz, technika
Kissné Pálfi Anita   tartós távollét
Kocsisné Csányi Rita 1.b tanító
Kocsisné Németh Tímea igazgatóhelyettes tanító
Kovács Rita 8.b matematika, sakk
Kovács-Tompa Bernadett   tanító
Kovácsné Jablonszki Szabina   logopédus
Kozma Márta   testnevelés
Miholicsné Lidi Zsuzsanna   hittan
Milley Petra   tanító
Nagyné Kajtár Izabella 6.b természetismeret, biológia
Nyíry Zsuzsanna   gyógypedagógus
Orbán Máté   tanító, digitális kultúra
Polgárné Németh Rita 8.c angol, ének
Pozsgay Zoltán Jenőné 3.c tanító
Rasztovichné Nagy Gyöngyi 1.a tanító
Ruzsics Adrienn   testnevelés
név osztályfőnök tanított tantárgy
Somogyiné Nagy Orsolya   matematika, informatika
Szabad Györgyné 6.a matematika
Szaradics Judit 4.b tanító
Szűcs Ákos   testnevelés
Tekler-Perlaky Judit  1.c tanító, angol
Turiné Németh Edit 8.a angol, német
Ványolos Zsuzsanna 4.a tanító
Váradiné Horváth Judit 7.b német, földrajz
Vargáné Nagy Cecília  3.a tanító, német
Vargáné Szegvári Mária 7.a magyar, hon-és népismeret
Vecseyné Kocsis Edit igazgatóhelyettes matematika
     
óraadók  
Erlitz Anita református hittan  
Hencz Katalin német  
Horváth Bence János hittan  
Király-Kovács Mária német  
Kulcsár Annamária hittan  
Nagy István fizika  
Németh Szabolcs testnevelés  
Rasztovich Miklósné napközis nevelő  
Tubán József evangélikus hittan  
Tubáné Major Ildikó kémia  
Tudósné Tóth Mária napközis nevelő  
Winkler Zsolt hittan