Az iskola nevelőtestülete:

Sorszám

Név

Osztályfőnök

Tanított tantárgy

1 Balicsné Nagy Gabriella 4.b tanító
2 Böröcz Zsófia 7.b történelem
3 Csikné Kovács Szilvia 2.b tanító
4 Csordás Eszter   tanító
5 Egedy Károly   testnevelés
6 Giczi Dalma   tanító, angol
7 Gulyás Zsoltné 3.b tanító
8 Herman Antal igazgató történelem
9 Horváthné Bognár Katalin   technika, rajz
10 Kissné Pálfi Anita 2.a tanító
11 Kocsisné Csányi Rita 1.b tanító
12 Kocsisné Németh Tímea igazgatóhelyettes tanító, magyar
13 Kovács Rita   matematika, sakk
14 Miholicsné Lidi Zsuzsanna   hit- és erkölcstan
15 Milley Petra   tanító
16 Nagyné Kajtár Izabella 8.a biológia, természetismeret
17 Németh Szabolcs   testnevelés
18 Nyíry Zsuzsanna   gyógypedagógus
19 Polgárné Németh Rita 8.b angol, ének
20 Pozsgay Zoltán Jenőné 1.c tanító
21 Rasztovichné Nagy Gyöngyi 1.a tanító
22 Somogyiné Nagy Orsolya   matematika, informatika
23 Szabad Györgyné 6.c matematika
24 Szaradics Judit 4.a tanító
25 Tekler-Perlaky Judit   tanító, angol
26 Tompa Bernadett   tanító
27 Turiné Németh Edit 6.a magyar, angol, német
28 Ványolos Zsuzsanna 3.a tanító
29 Váradiné Horváth Judit 5.b német, földrajz
30 Vargáné Nagy Cecília   tanító, német
31 Vargáné Szegvári Mária 5.a magyar, hon- és népismeret
32 Vecseyné Kocsis Edit igazgatóhelyettes matematika
33 Visy Gáborné 7.a magyar, ének

 

 

Sorszám

Név

 

Tanított tantárgy

 

1. Boldvai Márton Bertalan   hit-és erkölcstan
2. Tudósné Tóth Mária   napközi
3. Rasztovich Miklósné   napközi
4. Ásványi László   fizika
5. Varga Balázs   hit-és erkölcstan
6. Tubáné Major ildikó   kémia
7. Hencz Katalin   német
8. Milanovits Annamária   hit-és erkölcstan
9. Kovácsné Jablonszki Szabina   logopédia
10. Erlitz Anita   református hittan
11. Tubán József   evangélikus hittan