Az iskola nevelőtestülete:

Ssz. Név Tanított tárgy Képesítés Végzettség
1. Balicsné Nagy Gabriella matematika, rajz tanító, rajz főiskola
2. Böröcz Zsófia történelem tanár egyetem
3. Csikné Kovács Szilvia magyar, környezetismeret, ének, technika, testnevelés tanító, óvónő főiskola
4. Csordás Eszter matematika, magyar, környezetismeret tanító főiskola
5. Egedy Károly testnevelés tanár egyetem
6. Egedyné Fülöp Gyöngyi
igazgatóhelyettes
matematika tanító, szakértő főiskola, szakvizsga
7. Fehér Lászlóné
igazgató
német nyelv tanár, szakértő főiskola, szakvizsga
8. Gulyás Zsoltné magyar, ének, környezetismeret, testnevelés tanító főiskola
9. Harmath Lajos informatika+matematika tanár főiskola
10. Horváthné Bognár Katalin napközi tanár főiskola
11. Király Máté testnevelés tanár egyetem
12. Kissné Pálfi Anita magyar, ének tanító, ének főiskola
13. Kocsisné Csányi Rita matematika, ének, környezetismeret, testnevelés tanító főiskola
14. Kocsisné Németh Tímea
igazgatóhelyettes
magyar tanító főiskola
15. Kovács Rita technika, napközi tanító főiskola
16. Miholicsné Lidi Zsuzsanna hit- és erkölcstan hitoktató egyetem
17. Nagy Gábor Mihályné magyar, rajz, környezetismeret, testnevelés tanító főiskola
18. Nagyné Kajtár Izabella biológia, természetismeret tanár főiskola
19. Polgárné Németh Rita angol tanár főiskola
20. Pozsgay Zoltán Jenőné magyar tanító főiskola
21. Rasztovichné Nagy Gyöngyi matematika, magyar, rajz, tanító főiskola
22. Szabad Györgyné matematika, rajz, tanító főiskola
23. Szaradics Judit matematika, környezetismeret, tanító főiskola
24. Turiné Németh Edit angol, német tanár főiskola
25. Ványolos Zsuzsanna rajz, környezetismeret, testnevelés, technika, ének tanító főiskola
26. Váradiné Horváth Judit természetismeret, német, földrajz tanár főiskola
27. Varga Vivien testnevelés tanító főiskola
28. Vargáné Nagy Cecília német, testnevelés, rajz,
technika
tanító főiskola
29. Vargáné Szegvári Mária magyar, hon- és népismeret tanár főiskola
30. Visy Gáborné magyar, ének tanár főiskola
  Óraadók:
1. Boldvai Márton Bertalan hit-és erkölcstan plébános főiskola
2. Fodor Gyuláné matematika tanár egyetem
3. Hegyi Eszter magyar tanár főiskola
4. Szilágyiné Polgár Éva fizika tanár egyetem
5. Varga Balázs hit-és erkölcstan plébános főiskola
6. Vargáné Győrvári Katalin kémia tanár főiskola, szakvizsga