Az iskola nevelőtestülete:

Ssz. Név Tanított tárgy Képesítés Végzettség
1. Balicsné Nagy Gabriella matematika, rajz tanító, rajz főiskola
2. Böröcz Zsófia történelem tanár egyetem
3. Csikné Kovács Szilvia magyar, környezetismeret, ének, technika, testnevelés tanító, óvónő főiskola
4. Csordás Eszter matematika, magyar, környezetismeret tanító főiskola
5. Egedy Károly testnevelés tanár egyetem
6. Egedyné Fülöp Gyöngyi
igazgatóhelyettes
matematika tanító, szakértő főiskola, szakvizsga
7. Fehér Lászlóné
igazgató
német nyelv tanár, szakértő főiskola, szakvizsga
8. Gulyás Zsoltné magyar, ének, környezetismeret, testnevelés tanító főiskola
9. Horváthné Bognár Katalin napközi tanár főiskola
10. Király Máté testnevelés tanár egyetem
11. Kissné Pálfi Anita magyar, ének tanító, ének főiskola
12. Kocsisné Csányi Rita matematika, ének, környezetismeret, testnevelés tanító főiskola
13. Kocsisné Németh Tímea
igazgatóhelyettes
magyar tanító főiskola
14. Kovács Rita technika, napközi tanító főiskola
15. Miholicsné Lidi Zsuzsanna hit- és erkölcstan hitoktató egyetem
16. Nagy Gábor Mihályné magyar, rajz, környezetismeret, testnevelés tanító főiskola
17. Nagyné Kajtár Izabella biológia, természetismeret tanár főiskola
18. Polgárné Németh Rita angol tanár főiskola
19. Pozsgay Zoltán Jenőné magyar tanító főiskola
20. Rasztovichné Nagy Gyöngyi matematika, magyar, rajz, tanító főiskola
21. Szabad Györgyné matematika, rajz, tanító főiskola
22. Szaradics Judit matematika, környezetismeret, tanító főiskola
23. Turiné Németh Edit angol, német tanár főiskola
24. Ványolos Zsuzsanna rajz, környezetismeret, testnevelés, technika, ének tanító főiskola
25. Váradiné Horváth Judit természetismeret, német, földrajz tanár főiskola
26. Vargáné Nagy Cecília német, testnevelés, rajz,
technika
tanító főiskola
27. Vargáné Szegvári Mária magyar, hon- és népismeret tanár főiskola
28. Visy Gáborné magyar, ének tanár főiskola
  Óraadók:
29. Boldvai Márton Bertalan hit-és erkölcstan plébános főiskola
30. Fodor Gyuláné matematika tanár egyetem
31. Harmath Lajos informatika+matematika tanár főiskola
32. Hegyi Eszter magyar tanár főiskola
33. Szilágyiné Polgár Éva fizika tanár egyetem
34. Varga Balázs hit-és erkölcstan plébános főiskola
35. Vargáné Győrvári Katalin kémia tanár főiskola, szakvizsga