Az iskola nevelőtestülete:

Ssz. Név Tanított tárgy Képesítés Végzettség
1. Balicsné Nagy Gabriella tanító tanító, rajz főiskola
2. Böröcz Zsófia történelem tanár egyetem
3. Csikné Kovács Szilvia tanító tanító, óvónő főiskola
4. Csordás Eszter tanító tanító főiskola
5. Egedy Károly testnevelés tanár egyetem
6. Giczi Dalma tanító, angol tanító főiskola
7. Gulyás Zsoltné tanító tanító főiskola
8. Herman Antal igazgató, történelem tanár egyetem
9. Horváthné Bognár Katalin technika, rajz tanár főiskola
10. Kissné Pálfi Anita tanító tanító, ének főiskola
11. Kocsisné Csányi Rita tanító tanító főiskola
12. Kocsisné Németh Tímea
igazgatóhelyettes
magyar tanító főiskola
13. Kovács Rita matematika, sakk tanító főiskola
14. Miholicsné Lidi Zsuzsanna hit- és erkölcstan hitoktató főiskola
15. Millei Petra tanító tanító főiskola
16. Nagyné Kajtár Izabella biológia, természetismeret tanár főiskola
17. Németh Szabolcs testnevelés tanár főiskola
18. Nyíri Zsuzsanna gyógypedagógus tanár egyetem
19. Polgárné Németh Rita angol, ének tanár főiskola
20. Pozsgay Zoltán Jenőné tanító tanító főiskola
21. Rasztovichné Nagy Gyöngyi tanító tanító főiskola
22. Somogyiné Nagy Orsolya matematika, informatika tanár egyetem
23. Szabad Györgyné matematika, rajz, tanító főiskola
24. Szaradics Judit matematika, környezetismeret, tanító főiskola
25. Tekle-Perlaky Judit tanító, angol tanító főiskola
26. Tompa Bernadett tanító tanító főiskola
27. Turiné Németh Edit magyar, angol, német tanár főiskola
28. Ványolos Zsuzsanna rajz, környezetismeret, testnevelés, technika, ének tanító főiskola
29. Váradiné Horváth Judit német, földrajz tanár főiskola
30. Vargáné Nagy Cecília tanító, német tanító főiskola
31. Vargáné Szegvári Mária magyar, hon- és népismeret tanár főiskola
32. Vecseyné Kocsis Edit igazgatóhelyettes, matematika tanár főiskola
33. Visy Gáborné magyar, ének tanár főiskola
  Óraadók:
1. Ásványi László fizika tanár főiskola
2. Boldvai Márton Bertalan hit-és erkölcstan plébános főiskola
3. Erlitz Anita református hittan főiskola
4. Hencz Katalin német tanár főiskola
5. Kovácsné Jablonszki Szabina logopédia tanár főiskola
6. Milanovits Annamária hit-és erkölcstan főiskola
7. Rasztovich Miklósné napközi tanár főiskola
8. Tubán József evangélikus hittan főiskola
9. Tubáné Major ildikó kémia tanár főiskola
10 Tudósné Tóth Mária napközi tanár főiskola
11. Varga Balázs hit-és erkölcstan plébános főiskola