LELKI ÉLET

Kempis_Tam__s

A katolikus intézménynek kifejezett feladata, hogy feltárja a műveltségnek erkölcsi és vallási dimenzióit, hogy megmozgassa az egyén lelki  működését és segítse abban, hogy eljusson az erkölcsi szabadsághoz.
Nevelésünk alapja: Krisztus. A hitoktatásnak nem csak az a célja, hogy az értelmet elvezesse a vallási igazságokhoz, hanem, hogy az egész embert Krisztus tanítványává tegye.

Ezen elgondolásokat szolgálták és szolgálják intézményünk vallási nevelést célzó hagyományai, melyet az évek során alakítottunk ki. Mindig ünnepélyesebbek, és nagy összekovácsoló erővel bírók azok a szentmisék, amelyeken szinte az egész tanulóifjúság és a pedagógusok közösen vesznek részt. Ezek nemcsak a tanévet kezdő, illetve záró szentmisét jelentik, hanem az egyházi év nagy ünnepein több alkalmat is.

Jézus szavai: ” Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük! ” Igyekszünk ezt megvalósítani az októberi rózsafüzéreken való közös imádkozással, a nagyböjti keresztutakkal, és az adventi rorátékon való részvétellel is. A közösen választott imaszándéknak hatalmas közösségépítő szerepe is van.

Nagy szolgálatot tesz iskolánkban az iskolarádió és az iskolaújság is a keresztény nevelés terén.  A cikkek, műsorok segítenek eligazodni, tájékozódni a vallási életben, a szentek példaképül állítása talán indítatást ad. Ha a gyerekek megértik, hogy igenis a mai világban is érdemes ellesni a szentektől örök érvényű erkölcsi értékeket, akkor jó úton haladunk.  Reménnyel tölthet el bennünket, hogy nincs olyan gyűjtési akció, adakozási lehetőség, amiben gyermekeink ne vennének részt szívesen. Jószívűségüknek, érzékenységüknek a szegénység, betegség iránt számtalan tanújelét adták.

Lelki napok, lelkigyakorlatok szolgálják a lelki feltöltődést minden tanévben. Ezek gyónási lehetőséggel kapcsolódnak össze, amivel a tanulók élnek is.

Rengeteg jó hangulatú készülődést tudunk magunk mögött vallási műsorokra, betlehemezésekre, hittanversenyekre. Ezeken az együttléteken egyszerre lehetett tanulni, keresztényi viselkedést gyakorolni, és átérezni, hogy jó együtt!

Természetesen intézményünk nevelőtestülete is minden évben nagy hangsúlyt fektet saját lelki épülésére. Lelkigyakorlatok, kirándulások szolgálják ezt. A katolikus intézmény apostoli feladatra kötelezte magát, így nélkülözhetetlen egyházi küldetést tölt be.

“Boldogok, akik a belső dolgokat átérzik,
és mindennapos gyakorlással igyekeznek
mind jobban fölkészülni
a mennyei titkok befogadására”
/Kempis Tamás/