TÖRTÉNETE

ovoda

A katolikus óvoda alapítása

A II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola 2001 szeptemberében kezdte meg óvodai egység működtetését. Az intézmény elnevezése azóta, II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola.

 

Az iskola épületén belül kerültek kialakításra az óvodai csoportszobák és a kiszolgáló helyiségek is.
A katolikus óvoda alapításának célja az volt, hogy lehetőséget biztosítson azon csornai lakosoknak, akik keresztény szellemben élnek, gondolkodnak, és így kívánják gyermekeiket is nevelni.
Nyugodt, kiegyensúlyozott, szeretetteljes, biztonságérzetet nyújtó óvodai életet kíván biztosítani valamennyi család gyermekének.

Ez nem új dolog az intézmény életében, hiszen az 1880-as évek végétől már az Isteni Megváltóról Nevezett szerzetes nővérek működtettek a csornai intézetben kisdedóvót.

Eredetileg egy vagy két csoport indítását tervezték.
A 2001. márciusi beíratás okozta a legnagyobb meglepetést, hiszen a 2001/2002-es óvodai évre több mint száz kisgyermeket írattak be a szülők, így négy csoport indulhatott.

2001. szeptember 22-én dr. Pápai Lajos megyés püspök megáldotta az intézmény új egységét.
Az indulás óta napjainkig (2010-ig) nyolcra bővült az óvodai csoportok száma.

Az óvoda Nevelési programja

A nevelési program az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja és Nagy Jenőné: Óvodai Nevelés a művészetek eszközéivel választható program adaptálásával készült.
Az óvoda helyi nevelési ars pedagógiája- az iskola pedagógiai programjára épülve, azzal összhangban – nagy teret biztosít az erkölcsi nevelésnek, a keresztény értékben megmutatkozó sajátos arculatának.
A program alapelve szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelemben gazdag óvodai élet megteremtése, ahol a gyermekközpontúság úgy jelenik meg, hogy tartást, önállóságot, boldogságot ad a gyermeknek.
Központi szerepet kap a játék, amely magába foglalja valamennyi gyermeki tevékenységet, ebbe épül be spontán módon a mindennapi vers, mesemondás, éneklés, mondókázás, rajzolás, kézimunka, mozgás.
A katolikus óvoda, mint minden más óvoda arra van rendelve, hogy a gyermekek teljes személyiségének kiformálásán munkálkodjék.
Ezt a célt a keresztény világlátás szerint igyekszik elérni.
Minden gyermek a saját képességei szerint, annak figyelembevételével fejleszthető.
A felnőttek tetteikkel sugározzák a feltétel nélküli szeretetet, s azt a gyermeknek oly fontos biztonságérzetet, “hogy tisztellek Téged, fontos vagy nekem, csakis Rád figyelek, és segítek Neked, ha szükséged van a segítségemre”.
Valljuk és hisszük, hogy minden kisgyermekben van valami érték, ezen felfedezés a mi feladatunk.

“A keresztény ember számára a gyermek Isten ajándéka, az élet folytonosságának láncszeme.
Az Isten adta természet és erkölcs törvényei szerint kell belőle embert fejleszteni.
Érték, mert fejlődő életbimbó, érték, mert Istentől származik, érték, mert halhatatlan lélek lakik benne.”
(Dr. Marcell Miklós)

Néphagyomány ápolása az óvodában

A néphagyományok ápolására nagy hangsúlyt fektetnek, az óvodai nevelés szerves része. Feladat, hogy megláttassák a gyermekekkel a szépet, a követendőt, a félteni valót.
Minden jeles napot egy hosszabb előkészület előz meg, amelybe megpróbálják bevonni a szülőket is. Hagyományápolás közben az együttjátszás, az együttmunkálkodás, tervezgetés örömtelivé, izgalmassá teszi a várakozás időszakát.

Ezzel kapcsolatban Országos Szakmai Napot tartottak 2005. szeptember 29-én, ahova az ország katolikus intézményeinek képviselőit hívták meg.

A Katolikus Pedagógiai Intézet összesített értékelése alapján kiválóra minősítették a szakmai munkájukat.

Képzett, tettre kész, lelkes, munkájukra igényes óvodapedagógusok foglalkoznak a gyermekekkel, akik magas szakmai színvonalat képviselnek. Megtalálható közöttük gyógytestnevelő, fejlesztőpedagógus, szociálpedagógus, tanító, fantázia aerobicoktató, ők egyben óvónők is.Az intézmény egyik legfontosabb erőforrása a nevelőtestület.

Ők segítik a gyermekek fejlődését, felkészítik őket játékba integráltan a zökkenőmentes iskolakezdésre.

Az intézményben nagyon magas színvonalon folyik az idegen nyelvek oktatása, aminek előkészítése már az óvodában megkezdődik. A gyermekeknek középső csoportos koruktól kezdve szerveznek térítésmentesen játékos angol, illetve német nyelvű foglalkozásokat.

Tartásjavító tornán, lábujjtornán, gyógytestnevelésen vehetnek részt az ide járó gyermekek, szakképzett (óvónő) – gyógytestnevelő foglalkozik velük.

Többcélú intézmény előnyeit is élvezhetik a gyermekek.

 

Szivacskézilabda és ovis fociedzéseket az iskola tornatermében, a testnevelő tanárok biztosítják számukra.

Ezen kívül még az intézmény és az Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó logopédusai, fejlesztői is foglalkoznak a gyermekekkel.

Minden csoportban két óvónő, egy dajka dolgozik, és egy konyhai alkalmazott segíti a munkájukat.

Tárgyi feltételek

 

Jól felszerelt, a nevelési programban megfogalmazottak megvalósításához szükséges felszereléssel berendezett, tágas, világos csoportszobákban várják a gyermekeket.

Balázs áldás

Az udvar füvesített, tágas, EU-s előírásoknak megfelelő. Mozgásfejlesztő játékokkal és ütéscsillapító burkolattal ellátott, ami lehetőséget biztosít a tartalmas időtöltésre a szabadlevegőn.

Nevelési év programjai eseményei

Minden év szeptemberében Mihály-napi vásárt rendeznek, felelevenítik a hagyományokat. Sátrakat állítanak, versikéket, énekeket tanulnak, portékákat készítenek, gyümölcsért vásárolnak a gyerekek.

 

Szüretelni is elmennek egy közeli szőlősbe, a közösen leszedett gyümölcsből az óvoda udvarán mustot préselnek, majd vidáman elfogyasztják.

Október hónapban hívják a nagyszülőket egy rövid műsorral egybekötött tea-délelőttre. Megmutatják a nagyszülőknek, hol és hogyan töltik unokáik a mindennapjaikat.

 

Az Állatok világnapja alkalmából kiállítást, túrát, kirándulást szerveznek. Évről évre ellátogatnak a Madárvártára, ahol az erdészek túravezetése és az állatokkal, madarakkal való ismerkedés vár a kíváncsi gyermekszemekre, ezután séta következik a Hanságban /tornásznak, szabadban tízóraiznak/.

 

Ellátogatnak egy-egy lovas tanyára, családi gazdaságokba, ahol az állatokkal közelebbről is megismerkedtek.

 

Egészségnapot szerveznek, zöldségekből, gyümölcsökből finom ínycsiklandó egészséges ételeket, italokat készítenek, amiket közösen el is fogyasztanak.

 

 

Érdekes terménybábokat farigcsáltak, a folyosón pedig kiállítást rendeztek belőle.
A közös torna, elmaradhatatlan ezen a napon is a gyermekek számára.

Novemberben Szent Márton – napon kis lampionokban viszik a szeretetlángot a Jézus Szíve templomba, lovasok vezetésével, akiknek a közreműködésével felelevenítik a Szent Márton legendáját.

 

A gyermekek pedig a Szent életének egy-egy történetét elevenítik fel, jelenítik meg.

Decemberben várják Szent Miklós püspök érkezését. Erre az alkalomra az óvó nénik bábjelenettel készülnek.

 

Adventi időszak kezdetén megrendezik évről évre az adventi vásárt, ahol az ügyes kezű óvó nénik és szülők által készített ajándékokat árusítanak.

 

December 13-án van Luca napja. Csoportról csoportra járnak a lucázók bőségvarázsló mondókáikkal, majd távozáskor szalmát hintenek.

 

Adventi időszakában csoportonként egy alkalommal meghitt hangulatú, a szülőkkel együtt töltött lelki ráhangolódás, adventi várakozás bensőségesebbé teszi az ünnepet.

 

Februárban a farsangi mulatság következik.

 

Ekkor rendhagyóan az óvó nénik is jelmezbe bújnak, és egy mesejátékot adnak elő a gyerekeknek.

Mary Poppins mondta: Mosolyogni kell...

Mary Poppins mondta: Mosolyogni kell…

A böjti időszakban egy bibliai történet dramatizálásával várják a feltámadást.

Március 15. A megemlékezésre a Petőfi-szobornál és a premontrei templom emléktáblájánál kerül sor, ahol elhelyezik a saját kezűleg bakácsolt jelképeiket.

Petőfi szobornál

Petőfi szobornál

A víz világnapjára kiállítást rendeznek a gyermekek munkáiból, sok ismeretet szereznek a természetvédelemmel kapcsolatosan, és a víz fontosságát a gyakorlati életben is megtapasztalhatják.

Víz világnapja

Víz világnapja

Versmondó versenyt az év folyamán többször is rendeznek.

 

Áprilisban a “Virághozó április” elnevezésű területi rendezvényre várják a környékbeli óvodásokat.

 

A föld napján játékos ismeretszerzés, több feladatos akadályverseny várja a gyerekeket. Az óvoda folyosóján a kiállított gyermekmunkákat a szülők is megtekinthetik.

 

Májusban az anyukák és nagymamák felköszöntésére nagy szeretettel készülnek a gyermekek az óvó nénikkel és az apukákkal.

 

Játszóházba hívják az apukákat és a nagypapákat, ahol közösen készítik el az ajándékokat, hogy az öröm még nagyobb legyen.

 

Pünkösdi néphagyományok felelevenítése is egy szép színfoltja az évnek.

 

Májusban tartják évzáró műsoraikat, ahol bemutatják szüleiknek, amit az év folyamán tanultak.

 

A nagycsoportosok iskolaéretté válnak, búcsúznak és búcsúzunk.

 

Átballagnak az iskolába.

A sportnapon különböző összetételű akadálypályákon játékos feladatokat végezhetnek.

 

Hetente gyümölcsnapot tartanak, a gyermekek által hozott gyümölcsökből salátát vagy gyümölcs tálat készítenek, amit örömmel fogyasztanak.

 

Az év végi csoportkirándulások mindig jó hangulatúak, sok élménnyel gazdagodva térnek haza a gyerekek.

 

Családi napot is szerveznek gyermekeik és családjaik részére sok érdekes feladattal.

 

Vetélkedővel, sportversennyel, játszóházzal, bütyköldével, kismesterségek bemutatkozásával, rendőr- tűzoltó- mentő-bemutatóval, egészséges ételek készítésével és kóstolásával egy vidám, jó hangulatú napot tölthetnek el együtt.

A jó idő beköszöntével sokat sétálnak, kirándulnak, biciklitúrára is elmennek.

 

Napirend

 

 

Időtartam Tevékenység
6.30-12.00 – Gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, öltözködés)
– Játék, párhuzamosan tervezett differenciált tevékenység a csoportszobában vagy a szabadban
– Hitre nevelés, az elcsendesedés feltételeinek megteremtése
– Mindennapos frissítő mozgás vagy tervszerűen kötött mozgás (teremben, tornateremben vagy a szabadban)
– Ismerkedés a teremtett világgal, megfigyelések végzése spontán és szervezett formában
– Az egészséges életmódot erősítő egyéb tevékenység a szabad levegőnTevékenységbe ágyazott, a gyermekek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmak közvetítése, tevékenységekben megvalósuló tanulás
– Vers, mese
– Ének, zene, énekes játék
– Rajzolás, mintázás, kézimunka
– Mozgás
– A külső világ tevékeny megismerése
– Matematikai tartalmú tapasztalatok szerzése
12.00-15.00 – Étkezés
– Gondozási feladatok (öltözködés, tisztálkodás, étkezés, fogmosás,)
– Pihenés (átöltözés a pihenéshez, elcsendesedés, altatás mesével és altató dalokkal)
15.00-17.00 – Gondozási feladatok (ébredés, tisztálkodás, étkezés, öltözködés)
– Játék, párhuzamosan végezhető tevékenység a szülők érkezéséig
– (időjárástól függően csoportszobában vagy szabadban)

Tevékenységek képekben

 

mozgás mese, vers
külső világ tevékeny megismerése külső világ tevékeny megismerése
mindennapos mozgás ének,zene, énekes játék
mozgás mese,vers,
mozgás mese,vers,

 

 

ének,zene, énekes játék,

barkácsolás délutáni pihenés
Az óvodába járó gyermekek térítésmentesen vehetnek részt:
– játékos angol-, német foglalkozásokon,
– logopédiai-, fejlesztőpedagógiai foglalkozásokon
– iskola- előkészítő foglalkozásokon
– játékos tartásjavító tornán
– szivacskézilabdán
– ovis focin
– óvó nénik bábszínházán
– óvó nénik mese dramatizálásán
– mese-, versmondó versenyeken
– rajzpályázatokon
– mini-Kresz versenyen
– játszóházakon
– néphagyományőrző foglalkozásokon
– családi napon
– könyvtár-, múzeum-, látogatásokon
– kiállításokon
– világnapok megünneplésén
– biciklitúrán

Térítés ellenében részt vehetnek:
– aerobik foglalkozáson
– néptáncon
– csoportkiránduláson

2006 tavaszától só-szobával bővült az óvoda. Jótékony hatását az allergiás és asztmás gyerekek különösen élvezhetik.

 

A gyerekeknek hetente két alkalommal lehetősége van a só-szoba használatára, ahol, énekelnek, verselnek, mondókáznak.

 

Előkészítő foglalkozások.

Az óvoda nevelőközössége az 1-3 éves korú gyermekek és szüleik számára szervez foglalkozásokat “Magvető” elnevezéssel.

 

A közvetlen, derűs légkör megteremtésével törekszenek az intézményben folyó nevelőmunka megismertetésére.

Hangulatos délután eltöltésére, meséléssel, verseléssel, énekléssel, bábozással, játékos mozgással.

 

Iskola-előkészítő foglalkozások: a gyermekek nagy örömére, érdekes játékos tevékenységeken vehetnek részt az iskola tantermeiben, a tornateremében és az udvaron a tanító nénik vezetésével.

Beülhetnek az iskolapadba, kipróbálhatják a táblát.
Az ismerős környezet megkönnyíti az iskolában eltöltött első napjaikat és zökkenőmentesebbé teszi az iskola-kezdést.

 

Hitélet a katolikus óvodában

Az egyházi óvoda légköre, humánuma, a törődést várók megsegítése egyik intézményhez sem hasonlítható sajátossága. Az óvoda a hétköznapjait átszövi ez a lelkiség, célunk a hitre való nyitottság megalapozása.
A katolikus értékekre szeretnék felhívni mind a szülők, mind a gyermekek figyelmét. Ez az, ami pluszként a katolikus óvoda sajátja: a szeretet, a becsület, a tisztelet, a megbecsülés, a megértés, a segítőkészség fontossága.

Naponta a csendes percek ideje alatt, gyertyagyújtás mellett pár soros rövid
imát mondanak:

 

Jó reggelt, Jézusom!
Tiéd ez e napom,
ölelj a szívedre,
mert szeretlek nagyon.
Add rám áldásodat,
minden rossztól védj meg,
áldd meg apát anyát
és a testvéremet!
Amen.

Megemlékeznek azokról a gyermekekről, akik betegek, hiányoznak, és azon a napon nem lehetnek közöttük.
Étkezések előtt és után asztali áldást mondanak.

Az intézményben dolgozó pedagógusok arra törekszenek, hogy a gyermekek életét minél színesebbé tegyék, és az életkoruknak, egyéni képességeiknek megfelelő fejlesztést kapjanak.