Szeptember 1-én tartottuk a Jézus Szíve templomban iskolánk Veni Sance szentmiséjét és tanévnyitó ünnepségét. A szentmisét Dr Veres András győri megyéspüspök úr mutatta be, akit a szentmise elején virágcsokorral és kedves szavakkal köszöntöttünk. Püspök atya szentbeszédében arról beszélt, hogy mi egy közösséghez tartozunk azáltal, hogy egy iskolába járunk, és egy közösséghez az Egyházhoz tartozunk az által, hogy megkereszteltek bennünket. Buzdított bennünket arra, hogy vegyük komolyan hitünket, Krisztushoz tartozásunkat. Krisztus követése legyen életforma számunkra. Kérte, hogy törekedjünk arra, hogy már   itt a földön meg tudjuk valósítani az Istenországát úgy, hogy szeretettel vagyunk egymás iránt. A szentmisét együtt celebrálta püspök atyával Winkler Zsolt atya iskolánk püspöki biztosa és Horváth János premontrei szerzetes atya, iskolánk hitoktatója. 

A tanévnyitónkon nagy örömmel fogadtuk iskolánk új tanulóit az első évfolyamosokat. Versek énekek elhangzása után a kis elsősök Rákóczis diákká avatása következett. Ezt követően Herman Antal igazgató úr tartotta meg tanévnyitó beszédét, amivel megnyitotta a 2023-24-es tanévet. Ezután igazgató úr megköszönte Pozsgay Zoltánné Zsuzsa néni áldozatos munkáját, aki 40 év pedagógusi tevékenysége után nyugdíjba vonult. Kimagasló oktató-nevelő munkájáért Pedagógus Szolgálati Emlékérmet kapott. Gratulálunk neki. 

A tanévnyitó végén az iskolánkban folytatódott tovább ünnepségünk. Mivel iskolánk az elmúlt évben bővült és megújult, ezért került sor annak megáldására. Igazgató úr ismertette a felújítás részleteit, majd püspök atya Isten áldását kérte a felújított épületre az itt tanító pedagógusokra, az itt tanuló diákokra, majd felszentelte az iskola felújított szárnyát. Ünnepség fényét iskolánk 3 tanulójának szép éneke emelte. A szentelés után agapéra vártuk kedves vendégeinket és az itt dolgozókat.  

Miholicsné Lidi Zsuzsanna