TEHETSÉGPONT


Versmondó verseny (2)

Vegyétek észre, ha egy gyerek különleges, nem azért különleges,
mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni.”

(Szabó Magda)

Hittel valljuk: A kreativitással a tehetség sorskérdéseivel már óvodáskorban foglalkozni kell, hiszen ezek a kérdések már az óvodában eldőlni látszanak.

Ezért célunknak tűztük ki, hogy a kiemelkedő képességű, kiválóan kreatív gyermekeket felfedezzük, személyiségüket optimálisan fejlesszük.

Célunk továbbá, hogy az átlag feletti intellektuális és szociális képességekkel, az ehhez kapcsolódó nagyfokú motivációval rendelkezőknek, olyan tanulási helyzeteket teremtsünk, ami a tág érdeklődésüket kielégíti, tovább bővíti. Közben kérdéskultúrájukat, logikus gondolkodásukat, problémamegoldó képességüket, memóriájukat és kifejezőkészségüket is fejlesztjük.

Óvodánkban a kiválóan kreatív, tehetség ígéretes gyermekek fejlesztése két síkon történik:

  • óvodai csoportjaikban a napi tevékenységekbe ágyazva,

  • illetve kiscsoportos kreativitást fejlesztő „tehetséggondozó” foglalkozások keretében.

Óvodapedagógiai munkánk során a kiválóan kreatív gyermekek saját csoportjukban élik óvodás életüket. Elsősorban játszanak, azzal foglalkoznak, amivel szeretnek. Kötelességünk, hogy segítsük őket a továbbfejlődésben, fejlesszük gyenge területeiket. Részben osztott és tiszta életkorú csoportjainkban a mindennapi tanulásos, cselekvéses helyzetekbe építi be az óvónő a kreativitást fejlesztő feladatokat. A gyermekek szabadon dönthetnek, részt kívánnak-e venni a felkínált tevékenységekben. Ezek a tanulásos helyzetek nyitottak, bármikor elérhetőek, de a kilépés lehetősége is biztosított a gyermekek számára. Az óvodapedagógusnak az a szerepe, hogy támogassa és komplex ismeretekhez jutassa a gyermekeket, hagyja kalandozni a tudomány világában. Kiscsoportos tehetséggondozó tevékenységeket kínálunk fel óvodásainknak. Ennek keretében az átlag feletti értelmi képességekkel, kreativitással rendelkező gyermekeknek olyan játékos foglalkozásokat tartunk, ami kielégíti tág érdeklődési területüket, illetve tovább bővíti azt.

Tehetséggondozással foglalkozó személyek

Óvodapedagógusok

Csoportokat alakítunk ki, a gyermekek tehetségét feltételező területek szerint, és a projektek kiválasztásánál, a feldolgozás folyamatában, módszerek, eszközök felkínálásában segítséget nyújtunk. A gazdagító programban résztvevő kiválóan kreatív gyermekeket a következő speciális képességek szerint próbáljuk fejleszteni a „CSUPAJÓVÁR” program alapján.

A területek a következők:

  • Kézből-készre…” rajzkészség fejlesztése,

  • Cini – cini muzsika…” zenei hallás, ritmusérzék, hangterjedelem, tánc-harmonikus mozgás fejlesztése,

  • Mese, mese, mátka…” anyanyelv-kommunikációs képesség, kiemelkedő szociális képesség, vezetői képesség fejlesztése,

  • Izgő- mozgó…” testi ügyesség, mozgáskoordináció, versenysportra való alkalmasság fejlesztése.