Étkezés térítési díjai

 

Térítési napidíjak az iskolai étkezésben 2017. április 1-jétől:

Egész napos ellátás

Csak ebéd

Teljes összegű

653 Ft

399 Ft

3 vagy több gyerek

327 Ft

200 Ft

Tartósan beteg gyerek

327 Ft

200 Ft

Gyermekvédelmi kedvezményben részesülő

Ingyenes

Ingyenes

Térítési napidíjak az óvodai étkezésben 2017. április 1-jétől:

Kedvezményben nem részesülő gyermek után

445 Ft

Három vagy több gyermek után

Ingyenes

Tartósan beteg gyermek után

Ingyenes

Családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyereket nevelnek

Ingyenes

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után

Ingyenes

Családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, eg.bizt. és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130 %-át

Ingyenes