• Játék

  • Csendes percek

  • Mesélés, verselés

 

  • Ének, zene, énekes játék, gyermektánc

  • Mozgás

  • Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka

 

  • A külső világ tevékeny megismerése

  • A külső világ tevékeny megismerése; matematikai tartalmú tapasztalatok szerzése