Az újesztendő a gyermekek karácsonyi örömeinek meghallgatásával indult. Beszélgetések során igyekeztünk a kicsiknek rávilágítani arra, hogy a Jézus várás csodája mindig nagy öröm volt az emberek számára. A várakozás és a beteljesülés öröme töltötte el a három bölcset is, akik messze útról indultak csillagot követve az ígért Messiás megkeresésére.

Megemlékeztünk a bölcsek érkezéséről, hiszen Vízkereszt ünnepe a három királyok látogatására is emlékeztet bennünket. A bölcsek őszinte, tiszta szívük mellett gazdag ajándékaikkal, szeretettel hódoltak az isteni gyermek előtt.

A vízkereszt ünnepe Jézus keresztségére is emlékeztet bennünket, ennek emlékére szentelnek vizet. Ezzel a vízzel rajzolunk magunkra keresztet a templomba érkezve és onnan távozva is.

Vízkereszt napján Varga Balázs atya megszentelte a termeket, kérve a Jóistent, hogy jóakarattal töltse be a gyermekek szívét és adjon hitet és erőt a felnőtteknek a gyermekek nevelésében.

A hagyományos számok és betűk is felkerültek az ajtófélfára, melyet magyarázattal is kísért.  „Christus Mansionem Benedicat” (Krisztus áldja meg ezt a hajlékot!)  20 + C + M + B + 20.

Örömmel imádkoztunk együtt, bizalommal kérve Istent, hogy 2020-ban is legyen áldás a mi óvodánkon, gyermekeken azok családjain, és a gyermekekért munkálkodó felnőtteken.