Hozzád menekszünk, édes jó Anyánk,
Könnyező Szűz Mária.”

Dr. Veres András egyházmegyénk püspöke zarándoklatra hívott bennünket a győri Könnyező Szűzanya kegyképének búcsúnapja alkalmából.

A zarándoklat előtt különböző előkészítő tevékenységeket végeztünk. Hittan és osztályfőnöki órán megismertettük a tanulókkal a kegykép történetét, beszéltünk a zarándoklat jelentőségéről. Énekórákon megtanultuk a kapcsolódó Szűzanya énekeket. Tanítványainknak lehetőséget biztosítottunk a szentgyónásuk elvégzésére. A zarándoklatra mindnyájan jelképesen egy könnycseppet vittünk magunkkal, mely imaszándékunkat tartalmazta. A zenés áhítat, az elmélkedés és Szent Imre herceg életét bemutató színdarab után a szentmise következett. Püspök atya és a katolikus iskolákban jelenlévő atyák közösen mutatták be a szentmisét. A zarándoklat után rövid „élménybeszámolót” írtak tanulóink. A könnycseppeket és püspök atyától tanult idézetet – „Azt kívánom, több legyél! Ne csak esőcsepp: könny legyél” – pedig elhelyeztük az osztályok tantermi faliújságján.