Az iskola nevelőtestülete:

Név

Osztályfőnök

Tanított tantárgy

Balicsné Nagy Gabriella 1.a tanító
Böröcz Zsófia 8.b történelem
Bősze Ildikó 8.a magyar, ének
Csikné Kovács Szilvia 1.b tanító
Csordás Eszter 1.c tanító
Giczi Dalma   tanító
Gulyás Zsoltné 4.b tanító
Herman Antal igazgató történelem
Horváthné Bognár Katalin   rajz, technika
Kissné Pálfi Anita 3.a tanító
Kocsisné Csányi Rita 2.b tanító
Kocsisné Németh Tímea igazgatóhelyettes tanító
Kovács Rita 7.b matematika, sakk
Kozma Márta   testnevelés
Miholicsné Lidi Zsuzsanna   hittan
Milley Petra   tanító
Nagyné Kajtár Izabella 5.b természetismeret, biológia
Orbán Máté   tanító, digitális kultúra
Polgárné Németh Rita 7.c angol, ének
Pozsgay Zoltán Jenőné 2.c tanító
Rasztovichné Nagy Gyöngyi 2.a tanító
Ruzsics Adrienn   testnevelés
Somogyiné Nagy Orsolya   matematika, informatika
Szabad Györgyné 5.a matematika
Szaradics Judit 3.b tanító
Tekler-Perlaky Judit   tanító, angol
Tompa Bernadett   tanító, magyar
Turiné Németh Edit 7.a angol, német
Ványolos Zsuzsanna 4.a tanító
Váradiné Horváth Judit 6.b német, földrajz
Vargáné Nagy Cecília   tanító, német
Vargáné Szegvári Mária 6.a magyar, hon-és népismeret
Vecseyné Kocsis Edit igazgatóhelyettes matematika
     

Óraadók

 
Boldvai Márton Bertalan hittan  
Erlitz Anita református hittan  
Hencz Katalin német  
Horváth Bence János hittan  
Milanovits Annamária hittan  
Nagy István fizika  
Németh Szabolcs testnevelés  
Rasztovich Miklósné napközis nevelő  
Tubán József evangélikus hittan  
Tubáné Major Ildikó kémia  
Varga Balázs hittan  
     

Oktatást, nevelést segítők

 
Fintáné Tóth Beáta pedagógiai asszisztens  
Kovácsné Jablonszki Szabina logopédus  
Nyíry Zsuzsanna gyógypedagógus