Rólunk

Pedagógiai programunk az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján készült.
Az óvoda helyi pedagógiai programja – az iskola pedagógiai programjával összhangban – nagy teret biztosít az erkölcsi nevelésnek, a keresztény értékben megmutatkozó sajátos arculatnak.

A program alapelve szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelemben gazdag óvodai élet megteremtése, ahol a gyermekközpontúság úgy jelenik meg, hogy tartást, önállóságot, boldogságot ad a gyermeknek.
Központi szerepet kap a szabad játék, amely magába foglalja valamennyi gyermeki tevékenységet. Ebbe épül be spontán módon a mindennapi verselés, mesemondás, éneklés, zenélés, mondókázás, rajzolás, festés, mintázás és a mozgás.
Katolikus óvodánk, mint minden más óvoda arra van rendelve, hogy a gyermekek teljes személyiségének kiformálásán munkálkodjék.
Ezt a célt a keresztény világlátás szerint igyekszünk elérni.
Minden gyermek a saját képességei szerint, annak figyelembevételével fejleszthető.
A felnőttek tetteikkel sugározzák a feltétel nélküli szeretetet, s azt a gyermeknek oly fontos biztonságérzetet,

“…hogy tisztellek Téged, fontos vagy nekem, csakis Rád figyelek, és segítek Neked, ha szükséged van a segítségemre”.

Valljuk és hisszük, hogy minden kisgyermekben van valami érték, amelynek felfedezése a feladatunk.

A keresztény ember számára a gyermek Isten ajándéka, az élet folytonosságának láncszeme.
Az Isten adta természet és erkölcs törvényei szerint kell belőle embert fejleszteni.
Érték, mert fejlődő életbimbó, érték, mert Istentől származik, érték, mert halhatatlan lélek lakik benne.”
(Dr. Marcell Miklós)

A pedagógiai programunkban megfogalmazottak alapján a néphagyományok tiszteletére nagy hangsúlyt fektetünk, az óvodai nevelés szerves része. Feladatunk megláttatni a gyermekekkel a szépet, a követendőt, a félteni valót.
Minden jeles napot egy hosszabb előkészület előz meg, amelybe megpróbáljuk bevonni a szülőket is. A néphagyományok éltetése közben az együttjátszás, az együttmunkálkodás, tervezgetés örömtelivé, izgalmassá teszi a várakozás időszakát.

Ezzel kapcsolatban Országos Szakmai Napot tartottunk 2005. szeptember 29-én, ahova az ország katolikus intézményeinek képviselőit hívtuk meg. A Katolikus Pedagógiai Intézet összesített értékelése alapján kiválóra minősítették szakmai munkánkat.

Majd 2010-ben ismét egy nagy sikerű szakmai napra került sor.

Intézményünk egyik legfontosabb erőforrása a nevelőtestület.

Minden csoportunkban kettő óvodapedagógus és egy dajka dolgozik, pedagógiai asszisztens, valamint egy konyhai alkalmazott is segít a feladatok ellátásában.

Korszerű szaktudásunkkal segítjük a gyermekek fejlődését, felkészítjük őket játékba integráltan a zökkenőmentes iskolakezdésre.

Képzett, tettre kész, lelkes, munkájukra igényes óvodapedagógusok foglalkoznak nálunk a gyermekekkel, akik magas szakmai színvonalat képviselnek. Megtalálhatók közöttünk olyan kollégák, akik gyógytestnevelő, fejlesztőpedagógus, szociálpedagógus, tanító, fantázia aerobicoktató diplomával is rendelkeznek.

Intézményünkben nagyon magas színvonalon folyik az idegen nyelvek oktatása, aminek előkészítése már az óvodában megkezdődik. A gyermekeknek középső csoportos koruktól kezdve szervezünk térítésmentesen játékos német nyelvű foglalkozásokat.

Tartásjavító tornán, lábujjtornán, gyógytestnevelésen vehetnek részt az ide járó gyermekek, szakképzett (óvónő) – gyógytestnevelő foglalkozik velük.

Többcélú intézmény előnyeit is élvezhetik a gyermekek.

Az ovis fociedzéseket az iskola tornatermébe testnevelő tanár biztosítja számukra.

Indokolt esetben az Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó logopédusai is foglalkoznak a gyermekekkel.

A tehetségígéretes gyerekek tovább fejlődésére, kibontakoztatására is kiemelten nagy figyelmet fordítunk. „CSUPAJÓVÁR” programunk tartalmaz tánc és harmonikus mozgást, anyanyelv- és kommunikációt, ügyesség és mozgáskoordinációt.

Jól felszerelt, a pedagógiai programban megfogalmazottak megvalósításához szükséges felszereléssel berendezett, tágas, világos csoportszobákban várjuk a gyermekeket.

Az udvar füvesített, tágas, EU-s előírásoknak megfelelő. Mozgásfejlesztő játékokkal és ütéscsillapító burkolattal ellátott, ami lehetőséget biztosít a tartalmas időtöltésre a szabadlevegőn.