Szent Orsolya Katolikus Gimnázium-Sopron november 17.   http://sztorsolya.hu/index.php
Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakgimnázium és Szakközépiskola november 4. 16.00 november 8. 16.00 http://www.szentgyorgyi.hu/index.php/felv%C3%A9teli-t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3-a-2022-2023-tan%C3%A9v
Tánc-és képzőművészeti Szakgimnázium november 5. 14.00    képzőművészeti tagozat november 18. 14.00 táncművészeti tagozat https://www.tanceskepzo.hu/
Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium-Sopron november 9. 16.00 december 8. 16.00 https://www.vasvill.hu/hu/palyavalasztas-beiskolazas
Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola 2022. január 6. 15.00   http://www.veresp-gyor.sulinet.hu/

Határidők

Feladatok

2021. október 20.

A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.

2021. október 31.

Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.

2021. október 31.

Az általános iskola tájékoztatja a hetedik évfolyamra járó tanulók szüleit arról, hogy gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülőknek közösen kell dönteniük, valamint arról, hogy ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők vagy a szülő és a gyermek között vita van, annak eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi lapjait az általános iskolának a gyámhatósági döntés szerint kell továbbítania.

2021. november 16.

A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.

2021. december 3.

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézménybe.

2021. december 10.

Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok benyújtása.

2022. január 22., 10.00

Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az érintett intézményekben.

2022. január 27., 14.00

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

2022. február 7.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

2022. február 18.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.
(A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is továbbíthatja a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.)

2022. február 22. -március 11.

A szóbeli vizsgák az általános felvételi eljárás keretében.

2022. március 16.

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét – ideiglenes felvételi jegyzék.

2022. március 21-22.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

2022. március 23.

Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap egyik példányát.
A módosító tanulói adatlapot ekkor kell továbbítani a Hivatalnak.

2022. április 29.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

2022. május 9-20.

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.

2022. május 9. -augusztus 31.

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

2022. május 20.

A 2022. május 20-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.

2022. június 1.

A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.

2022. június 22-24.

Beiratkozás a középfokú iskolákba.