Az intézmény lemorzsolódási mutatói a 2017-2018-as tanév végén :

 

Elégtelen osztályzatot kapott tanulók száma: 6 fő
Évismétlésre utasított: 2 fő
Sikertelen javítóvizsgát tett: 4 fő
Magatartásból rossz minősítést kapott: 3 fő
Szorgalomból hanyag minősítést kapott: 12 fő
Tanulmányi átlag eredménye nem éri el a közepes (3-as) szintet: 15 fő