TEHETSÉGPONT

 

mesevar Intézményünket 2012 decemberében a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Tehetségponttá nyilvánította. Azonosító számunk: TP 100 004236.

Tehetségpontunk fő célja: A problémamegoldó gondolkodás, az anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése. Az esztétikai és művészeti tudatosság és kifejezőképesség kibontakoztatása. Az egészséges életmódra és a hatékony, önálló tanulásra nevelés. Mindezeket a gyermekek és a tanulók tevékenykedtetésével kívánjuk elérni.

Az egyéni képességek kibontakoztatására, a tehetséges gyermekek fejlesztésére, szakkörök, sport foglalkozások biztosításával, versenyek, vetélkedők szervezésével járulunk hozzá.

Névadónk tiszteletére „Rákóczi-napokat” rendezünk, ahol minden tanuló megtalálhatja a számára kedves versenyt. Hirdetünk rajzversenyt, mondaolvasó-versenyt, idegen nyelvi vetélkedőt, történelmi tesztversenyt, futball – és kézilabda kupát.

Intézményünk hagyományos versenye a „MESEVÁR” elnevezésű verseny, ahol a környékbeli gyermekeken kívül más megyékből is vannak résztvevők. A versenyt tavasszal rendezzük. Az óvodások tavaszi versekkel, az általános iskolások pedig mesemondásban mérik össze tudásukat. Az első három helyezettet könyvjutalomban és oklevélben részesítjük, de minden résztvevő kap emléklapot és apró ajándékot.

„Deutsch macht spass” német nyelvi csapat és egyéni vetélkedő arra irányul, hogy a tanulók adott helyzetekben merjenek bátran megszólalni és kommunikálni. Jutalmat az első három helyezett csapat és egyéni versenyző kap. A részvételért minden tanuló emléklappal, ajándékkal térhet haza.

A sport területén futball – és kézilabda tornákat hirdetünk, Rákóczi-kupa  néven, ahol korcsoportonként versenyeznek. A kupát az első helyezett csapat nyeri el. A gólkirály és a torna legjobb játékos cím is kiosztásra kerül. A tömegsport foglalkozások lehetőséget adnak különböző sportágak (floor-ball, torna, korcsolyázás, kerékpározás, zumba…stb) megismerésére, kipróbálására.